Krzysztof Męciński

Doradztwo z zakresu inwestycji strategicznych w przemyśle spożywczym